Systemisch werk

Systemisch Werk en (familie)opstellingen:
Verzoenings- en bewustzijnsweg om vrij te worden van bindingen en verstrikkingen

Familieopstellingen is een therapeutische benaderingswijze die de diepere laag van problematiek zichtbaar maakt. Op de psychologische laag kan het oplossende inzichten geven, op een diepere laag kan er heling komen. Verborgen patronen en verstrikkingen komen aan het licht, waardoor een nieuw perspectief op de situatie ontstaat.
Ieder mens maakt door zijn geboorte deel uit van een familiesysteem. Zelfs als we het contact hebben verbroken of zijn geadopteerd, dan blijven we onzichtbaar met ons (biologische) systeem verbonden. Het nest waaruit wij komen kan een positieve en negatieve invloed op ons hebben. Het werkt zelfs door en over generaties heen!

Systemisch werk gaat over balans in geven en nemen. En dat ieder lid recht heeft om erbij te horen, dood of levend. Ieder heeft een eigen juiste plek en taak binnen het systeem en dan is er rust en vrijheid om je eigen leven te leven.

Als aan een of meerdere van deze principes niet is voldaan, dan komen er verstrikkingen en bindingen die het leven van een of meerdere leden negatief beïnvloeden. Zo kun je dan bijvoorbeeld niet goed aan je eigen leven en bestemming toekomen.
Systemisch werken kijkt naar de dynamieken en maakt de verstrikkingen en bindingen met andere leden zichtbaar (bewust) en reikt oplossingen aan zodat je vrij wordt om je eigen weg in het leven te gaan en je verlangen te volgen.

Naast het psychologische niveau werkt deze vorm helend op een veel dieper niveau, de laag van de ziel. Het werkt zelfs door bij andere familieleden. Dit komt omdat er gewerkt wordt met het zogeheten ‘wetende veld’ waarin we allen met elkaar zijn verbonden. Zo kan het doorwerken op de zielslaag van leden van voorgaande generaties, waardoor er (meer) rust komt in de huidige generatie en deze vrijer wordt de eigen weg te volgen.

Familieopstellingen is onderdeel van systemisch werken.

Partnerrelaties
In partnerrelaties komen twee verschillende systemen samen met hun eigen dynamieken en verborgen stukken. Waar het niet bewust is en verwerkt is, zorgt dit in de relatie vaak voor problemen, verwarring, onbegrip, verwijdering, projectie.

Ouderschap en opvoeding
Ook in ouderschap en opvoeding speelt wat je wel of niet hebt (mee)gekregen van je ouders en voorouders een grote rol. Wat onbewust en onverwerkt is geven we door aan onze kinderen! Kinderen kunnen dan een onbewuste last van het familiesysteem dragen en symptomen laten zien die een signaal zijn van een verstrikking van de ouders en voorouders. Ik zie vaak dat, wanneer de ouders bij mij komen met zo’n situatie en bereid zijn om naar zichzelf en hun familiesystemen te kijken, hun verlangen en gemis, dit een positieve beweging brengt die het kind ontlast.

Opstelling in individuele begeleiding
In individuele begeleiding kan er met opstellingen worden gewerkt met poppetjes of anderszins. Ook kan ik als begeleider voor een of meerdere personen gaan staan.

Opstelling in een groep
Een opstelling is als een tot levend komend schilderij. Vanuit een vraag/verlangen en situatie stel je andere personen (representanten) op voor familieleden en jezelf en soms ook voor je verlangen of andere belangrijke elementen of personen die een lotsverbondenheid hebben. De representanten verbinden zich met het wetende veld en gaan bewegen. Er komt nieuwe informatie vrij die het onzichtbare zichtbaar maakt. De opstelling beweegt zich naar een oplossing, waarin de opsteller uitgenodigd wordt zelf plaats te nemen om zelf de helende en vrijmakende stappen te maken en te ervaren.
De opstelling werkt door, niet alleen voor degene die heeft opgesteld, maar ook voor zijn systeem. Ook voor de representanten kan er persoonlijk inzicht en heling plaatsvinden.
Zelfs de toeschouwers kunnen in hun eigen proces worden aangeraakt en geheeld wanneer zij zich hiervoor openstellen.

Opstellen van levensthema’s, situaties, verlangens  ….
Naast opstellen van personen en familieleden kunnen ook levensthema’s, talenten, belemmeringen, ziektes etc. worden opgesteld.