Werkwijze

Mijn aanpak is gericht op de hele mens: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel (geest en ziel).
Ik ontmoet en werk vanuit mijn hart en wie ik ben. Dit creëert een veilige bedding.

Ik heb mijn eigen stijl en mix van verschillende werkvormen en benaderingswijzen ontwikkeld, waarbij ik datgene gebruik wat de ander dient en nodig heeft om te helen en te groeien. Ik combineer luisteren, praten en ervaringsgerichte oefeningen. Al naar gelang nodig is, zijn er elementen van coaching, counseling, therapie en educatie in mijn begeleiding.
Ik heb oog voor balans tussen licht en zwaar. Waar mogelijk maak ik het werken aan jezelf graag tot iets fijns.

Mijn werkwijze is tevens gericht om je vooral een ervaring te geven, waardoor het niet alleen maar op een mentale laag blijft. Vanuit de ervaring kan er van binnenuit spontaan iets veranderen, soms helen, en bewust worden op meerdere lagen. Er ontstaat zo ook gewaarzijn in het bewustzijn.

Naast alle zinvolle werkvormen ervaar ik meer en meer dat ik met mijn levenservaring en doorgaand innerlijk werk een belangrijk instrument ben in de begeleiding. Zo kan ik gewaarworden wat er op een diepere, meestal onbewuste laag, bij de ander speelt en het wakker roepen in de ander.

Mijn kracht ligt in het tot de kern komen van datgene waarmee je bij mij komt. Met compassie breng ik je, waar nodig, naar de verborgen pijnlijke plekken, bevroren emoties en ongezonde overtuigingen, waardoor je kunt helen en meer je (ware) zelf wordt. Zo kun je groeien naar en vanuit authenticiteit met jouw meest eigene talenten.

Jouw verlangen en situatie is het vertrekpunt in de begeleiding en samen bekijken we waar de focus in de begeleiding op zal liggen.
Uit de begeleiding komen opdrachten voort, waardoor wat aangeraakt is in jou verder kan rijpen.

Ik ga uit van dat ‘we goed zijn zoals we zijn’, wat er is mag er zijn. En dat ieder een eigen ritme en bestemming heeft. 

Het leven moet nu en voorwaarts worden geleefd
en achterwaarts begrepen en doorleefd.
(naar Kierkegaard)